Garantie en reparatie

Garantie en reparatie

Bij OTAK.nl zorgen we natuurlijk voor het in goede staat afleveren van onze producten.

Garantie
Voor alle artikelen van OTAK.nl geldt een wettelijke garantie. Dit betekent dat het product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Als het product binnen die garantietermijn niet deugt, bieden wij binnen 30 dagen een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel, doen we dit door reparatie of vervanging.

Naast de wettelijke garantie hebben alle artikelen van OTAK.nl ook fabrieksgarantie. Dit is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. Zij kunnen zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. De garantieduur is dan ook afhankelijk van de fabrikant. Heb je specifieke vragen over deze garantie, neem dan contact met ons op via info@otak.nl.

Na aankoop bij OTAK.nl ontvang je per e-mail een digitale factuur. Bewaar deze goed, want de factuur dient als garantiebewijs.

Schade of defect?
Mocht een product binnen de garantieperiode een gebrek vertonen, dan heb je recht op een nieuw product of reparatie van het artikel.

Het recht op vervanging of reparatie vervalt wanneer:

  • De schade is ontstaan door opzet of nalatigheid;
  • Er sprake is van foutief gebruik, door het niet of onjuist opvolgen van de bijgeleverde instructies;
  • Er sprake is van schade door val-, stoot- of waterschade;
  • Er sprake is van een verwachtingspatroon conform normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage;
  • Er sprake is van ontstane schade doordat de klant zelf een poging heeft ondernomen tot reparatie van het product.